π‘Ίπ’•π’†π’“π’Œπ’† 𝒕𝒐𝒓𝒆𝒏

De HERE is een sterke toren; Zijn Naam is kracht. De rechtvaardige zal bij Hem zijn toevlucht zoeken en veilig zijn – Spreuken 18:10