𝑻𝒆𝒍 π’–π’˜ π’›π’†π’ˆπ’†π’π’Šπ’π’ˆπ’†π’

Vandaag is het dankdag.
Als je het nieuws van de laatste tijd volgt zou je zomaar kunnen vergeten
dat er ook heel veel dingen zijn om dankbaar voor te zijn.

Zo kwam vanmorgen de zon weer op. Laat de natuur de meest prachtige kleuren zien. Ben jij nog dankbaar voor deΒ ‘vanzelfsprekende’ dingen in het leven? Ik weet niet hoe jij de corona periode door gekomen bent maar als niets meer ‘kan’ of ‘mag’ besef je ineens dat wij zoveel dingen zo vanzelfsprekend vinden. Dan ben je ineens weer dankbaar dat je naar de kapper kunt! Wie had dat voor een paar jaar terug gedacht dat we daar dankbaar voor zouden zijn?

Speciaal op deze Dankdag wil ik dit lied delen. Tel uw zegeningen. Want als we ons eens gaan bedenken waar we allemaal dankbaar voor mogen zijn dan zeg je verwonderd: Hij liet nooit alleen!Β 

𝑻𝒆𝒍 π’–π’˜ π’›π’†π’ˆπ’†π’π’Šπ’π’ˆπ’†π’

Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit
Tel uw zegeningen tel ze één voor één
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen

Drukken ‘s levens zorgen u soms zwaar ter neer
Schijnt het kruis te zwaar u zeg het aan de Heer
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien
Dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vliΓͺn

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal
Tel uw zegeningen, Eng’len luist’ren toe
Troost en hulp schenkt hij u volg dan blij te moe

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen

Johannes de Heer | 256

Luister het lied hier online