π‘»π’Šπ’†π’π’…π’–π’Šπ’›π’†π’π’… 𝒓𝒆𝒅𝒆𝒏𝒆𝒏

De zon komt op, maakt de morgen wakker Mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, Laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit, O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, Tienduizend redenen tot dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit, O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. En op die dag, als mijn kracht vermindert, Mijn adem stokt en mijn einde komt, Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit, O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. Opwekking 733