𝑻𝒐𝒆𝒗𝒍𝒖𝒄𝒉𝒕 – π‘«π’‚π’ˆ 𝟏𝟎

Allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard

– Psalm 34:23 –

Dit is genade, dit is vergeving, dit is wat het offer van Jezus mogelijk heeft gemaakt.Β