𝑻𝒐𝒕 π’›π’†π’ˆπ’†π’ π’›π’Šπ’‹π’

God zegent jouΒ om tot zegen te zijn

SomsΒ kan het hebben van kinderen overweldigend zijn. Als alles loopt zoals je het graag wilt dan ervaar je het als een zegen maar als er tegenslagen zijn dan kan het ook best zwaar zijn de verantwoording te dragen. Toch mogen we juist die dagenΒ de tekst van psalm 127 in onze gedachten nemen en beseffen dat kinderen een geschenk van de Heer zijn. Dat Hij ze aan ons toevertrouwd en wij tot zegen voor hen mogen zijn. Dat Hij ons wil helpen juist ook in de opvoeding en op de dagen dat het anders loopt dan je had gehoopt.

Kinderen zijn een geschenk van deΒ HEER,Β de vrucht van de schoot is een beloning van God – Psalm 127:3