π‘Όπ’Šπ’•π’ˆπ’†π’˜π’Šπ’”π’• – π‘«π’‚π’ˆ πŸπŸ‘

Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigdΒ door het aan het kruis te nagelen

– Kolossenzen 2:14 –