𝑼 𝒃𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 π’π’Šπ’†π’‡π’…π’† π’…π’Šπ’† 𝒂𝒍𝒍𝒆 π’‚π’π’ˆπ’”π’• π’—π’†π’“π’…π’“π’Šπ’‹π’‡π’•

Heer Jezus, hier zijn wij
In Uw aanwezigheid
U bent de waarheid die ieder hart bevrijdt
𝑼 𝒃𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 π’π’Šπ’†π’‡π’…π’† π’…π’Šπ’† 𝒂𝒍𝒍𝒆 π’‚π’π’ˆπ’”π’• π’—π’†π’“π’…π’“π’Šπ’‹π’‡π’•

Heer Jezus, hier en nu
Vertrouwen wij op U
U bent de waarheid die ieder hart bevrijdt
U bent de liefde die alle angst verdrijft

Here Jezus
Wij roepen U aan
Onze Redder
Wij hebben U lief!
Wij hebben U lief!

Heer Jezus, hier zijn wij
In Uw aanwezigheid
U bent de waarheid die ieder hart bevrijdt
U bent de liefde die alle angst verdrijft

Heer Jezus, hier en nu
Vertrouwen wij op U
U bent de waarheid die ieder hart bevrijdt
U bent de liefde die alle angst verdrijft

Here Jezus
Wij roepen U aan
Onze Redder
Wij hebben U lief!
Wij hebben U lief!

Hoogste Koning
Ons lied is voor U
Heel ons hart zingt
Wij hebben U lief!
Wij hebben U lief!
Wij hebben U lief!
Wij hebben U lief!
Wij hebben U lief!

Opwekking 817 – Wij hebben U lief

Luister het lied hier online op YouTube