đ‘ŧ 𝒃𝒆𝒏𝒕 𝒉𝒊𝒆𝒓

Dit Lichtje is vandaag extra omdat ik hoop dat het je mag bemoedigen zoals het bij mij heeft gedaan. 

Op een moment van de week ‘s nachts waar paniek me echt even te pakken had kwam deze tekst bij mij in gedachten: Heer geef liefde die mijn angst verdrijft. 

Deze zin komt uit het prachtige lied van Sela. U bent hier. Ieder couplet is even mooi! Maar deze sprong ervoor mij uit. 

𝑱𝒆𝒛𝒖𝒔 𝒃𝒍𝒊𝒋𝒇𝒕 𝒏𝒊𝒆𝒕 𝒐𝒑 𝒂𝒇𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒕𝒂𝒂𝒏..
𝑹𝒐𝒆𝒑 đ‘¯đ’†đ’Ž 𝒂𝒂𝒏! đ‘¯đ’Šđ’‹ 𝒊𝒔 𝒆𝒓!

Ik deel de rest van het lied hieronder ook met jullie. 

Jezus, U blijft niet op afstand staan:
U bent ÊÊn gebed bij mij vandaan.
Niemand anders komt zo dichtbij,
U bent hier en woont in mij.
 
Hier ben ik in uw aanwezigheid.
Breek de muur af die mij van U scheidt.
Leer mij steeds meer uw stem verstaan:
kom tot mij en spreek mij aan.
 
De Heer is hier, Hij die de vrede bracht,
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart.
Hij zegent jou en mij:
Hij is hier en maakt ons vrij.
 
Heer, ontmoet mijn hart en maak het vrij.
Neem de onrust weg en zegen mij.
Schenk uw vrede die bij mij blijft;
liefde die mijn angst verdrijft.
 
Heer, U bent het rustpunt van mijn hart.
In uw armen vind ik nieuwe kracht. 
Niemand anders dan U alleen,
draagt mij door dit leven heen.

Tekst: Hans Maat 
Muziek: Kinga Ban, Adrian Roest

Š 2014 Stichting Sela Music

Luister het lied hier online op YouTube