𝑼 𝒉𝒐𝒖𝒅𝒕 π’Žπ’Šπ’‹ 𝒂𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝒉𝒂𝒏𝒅

Maar nu weet ik mij altijd bij u,
u houdt mij aan de hand
en leidt mij volgens uw plan.
Dan neemt u mij weg, met eer bekleed

Psalm 73:23&24