π‘½π’†π’“π’˜π’‚π’„π’‰π’•

π‘½π’†π’“π’˜π’‚π’„π’‰π’•

Hier ben ik en wacht op U, mijn God
Meer dan wachters in de nacht
Blijf ik wachten, blijf ik uitzien
Naar de nieuwe dag

U neemt tijd voor alles wat U doet
Want wat U doet is goed
God, ik smeek U elke dag en nacht
Hoor mij als ik roep

Mijn ziel, verwacht!
Houd moed, wees sterk
Mijn ziel, verwacht!
Houd moed, wees sterk
En blijf wachten op de Heer

U bent bij mij in het wachten
Ook wanneer ik U niet zie
Aan het eind van al mijn krachten
Weet ik: U verlaat mij niet

Wilt U mij Uw liefde tonen?
Vol geduld wacht ik op U
Uw gedachten reiken hoger
Leid mij op de weg naar U

Mijn ziel vindt rust in U alleen
Ik wacht in stilte op U, God

Verwacht – InSalvation

Luister het lied hier online