𝑽𝒓𝒆𝒆𝒔 π’π’Šπ’†π’•

Want Ik, deΒ Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan,
Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u

Jesaja 41:13

Wat een bemoediging voor deze dag en alle dagen van ons leven!Β 

De NBV21 verwoord het op deze manier:

Want Ik ben deΒ HEER, je God,
Ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, Ik zal je helpen