𝑾𝒂𝒏𝒕 𝒆𝒓 𝒔𝒕𝒂𝒂𝒕 π’ˆπ’†π’”π’„π’‰π’“π’†π’—π’†π’

𝑾𝒂𝒏𝒕 𝒆𝒓 𝒔𝒕𝒂𝒂𝒕 π’ˆπ’†π’”π’„π’‰π’“π’†π’—π’†π’

Nadat Jezus is gedoopt stelde de satan Hem op de proef in de woestijn.Β Wat er staat beschreven in Lucas 4:1-13 laat zien hoe belangrijk het is om Het Woord van God goed te kennen.

Ik citeer een stukje uit Het Leven waar er bij dit gedeelte de volgende uitleg staat: “Het kennen en gehoorzamen van Gods Woord is een effectief wapen tegen verleiding, het enige offensieve wapen dat in de ‘wapenrusting’ van de christen voorkomt (EfeziΓ«rs 6:17) Jezus gebruikte bijbelteksten om satans aanvallen af te slaan en dat kunnen wij ook doen. Maar om het Woord doeltreffend te kunnen gebruiken, moet je Gods beloften geloven. Satan kent de Bijbel immers ook en verdraait die slinks om zijn doel te bereiken. Lees Gods Woord daarom dagelijks en pas het toe in je leven. Dat houdt je ‘zwaard’ scherp.”

𝑳𝒆𝒆𝒔 𝒋𝒆 π‘©π’Šπ’‹π’ƒπ’†π’ π’†π’π’Œπ’† π’…π’‚π’ˆ, 𝒅𝒂𝒏 𝒔𝒍𝒂 𝒋𝒆 π’†π’π’Œπ’† 𝒂𝒂𝒏𝒗𝒂𝒍 𝒗𝒂𝒏 𝒅𝒆 π’—π’Šπ’‹π’‚π’π’… 𝒂𝒇!Β