𝑾𝒂𝒕 𝒆𝒆𝒏 π’π’Šπ’†π’‡π’…π’†

Voor een paar weken terug was het een drukte van belang in het vogelhuisje onder ons afdak. Moeder koolmees vloog af en aan om haar kleintjes te voeden. Zo prachtig, als ze aankwam hoorde je ze hun moeder enthousiast begroeten! Nieuw leven, genieten!

En ineens was het op een dag stil. Met schroom gingen we kijken… Zouden er dode vogeltjes in zitten of waren ze al uitgevlogen? Wat er toen tevoorschijn kwam is te mooi om niet met jullie te delen!

Ze waren uitgevlogen! En zo konden wij het kunstwerk bewonderen wat moeders gemaakt had voor haar kleintjes! Wat een liefde en toewijding van haar! Moet je eens kijken door wat voor klein gaatje ze elke keer heeft moeten gaan! Wat een werk is dat geweest!

Het deed me op de een of andere manier denken aan de woorden van Jezus in Johannes 14:1-3

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben.

NBV21 Β© Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021

Als zo’n klein vogeltje al zoiets prachtigs kan maken. Hoe mooi zal dan de plek wel niet zijn waar Jezus het hier over heeft? Wat een vooruitzicht!