𝑾𝒆𝒆𝒔 π’π’Šπ’†π’• π’ƒπ’‚π’π’ˆ

’s Nachts verscheen de HEER aan hem en zei: β€˜Ik ben de God van je vader Abraham. 𝑾𝒆𝒆𝒔 π’π’Šπ’†π’• π’ƒπ’‚π’π’ˆ want ik sta je terzijde, en ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van mijn dienaar Abraham.’ 

Genesis 26:24