𝑾𝒆𝒓𝒑 π’–π’˜ π’›π’π’“π’ˆ 𝒐𝒑 𝒅𝒆 𝑯𝑬𝑬𝑹𝑬

Werp uw zorg op deΒ HEERE,
𝒆𝒏 𝑯í𝒋 𝒛𝒂𝒍 u onderhouden;
Hij zal voor eeuwig niet toelaten
dat de rechtvaardige wankelt

Psalm 55:23

In het boek staat de tekst zo:
Breng al uw moeilijkheden bij de Here. Hij zorgt altijd voor u.

Wat een prachtige tekst is dit. We mogen al onze zorgen op Hem werpen, van onsΒ af gooien, en dan mogen we erop vertrouwen als we dat doen dat Hij ons zal onderhouden.Β Hij zal het doen!