𝑾𝒆 π’Œπ’–π’π’π’†π’

We kunnen zonder vrees naar Hem toe gaan, vol vertrouwen dat Hij ons antwoordt als we Hem om iets bidden waar Hij het mee eens is – 1 Johannes 5:14 | Basis Bijbel