𝑾𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏 𝒂𝒍𝒔 𝒆𝒆𝒏 π’Œπ’Šπ’π’…

Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neerΒ en zei: β€˜Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. MatteΓΌs 18:3 Kinderen (tot een bepaalde leeftijd) geloven dat papa en mama alles kunnen.Β Zodra ze dicht bij papa of mama zijn, is alle angst verdwenen, omdat ze ervan uitgaan dat ze beschermd zullen worden door hen. Dit zelfde vertrouwen mogen wij ook bij God, Onze Hemelse Vader, hebben. Hoe de wereld er op dit moment ook uit ziet we mogen vertrouwen dat we veilig zijn bij Hem!