π’π’π’†π’Œ 𝑱𝒆𝒛𝒖𝒔 𝒗𝒆𝒆𝒍

Zoek Jezus veel,
zoek Jezus vroeg.
Wie Jezus heeft,
die heeft genoeg

Als ik deze woorden lees moet ik eraan denken wat voor verantwoording ouders hebben.Β Zoek Jezus vroeg! Daar hebben de kinderen dus onze hulp bij nodig! Wat een zegen mag je ze daarmee meegeven voor de restΒ van hun leven! Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg!

Heb daarom deΒ HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.Β Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.Β Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat –Β Deuteronomium 6:5-7