π’π’π’†π’Œ 𝒆𝒏 𝒋𝒆 𝒛𝒖𝒍𝒕 π’—π’Šπ’π’…π’†π’

Daarom zeg Ik jullie:
vraag en er zal je gegeven worden,
zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan.

Lucas 11:9