π’π’π’†π’Œ 𝒓𝒖𝒔𝒕, π’Žπ’Šπ’‹π’ π’›π’Šπ’†π’

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van Hem blijf ik allesΒ verwachten

Psalm 62:6

Als je in de Bijbel gaat zoeken naar teksten over verwachting komen er heel veel mooie verzen tevoorschijn. Zo ook dit pareltje!Β 

Want waar we het ook in zoeken, onze rust is alleen in Hem en bij Hem te vinden! Niets kan ons die diepe innerlijke vrede geven. Probeer ook vooral in deze ‘te’ drukke december maand tot rust te komen bij Hem. Neem tijd om in Zijn aanwezigheid te zijn.

Laat deze Adventstijd op die manier ook echt een tijd van verwachting worden
voor wat Hij aan je wil geven.