𝒁𝒐𝒆𝒌 𝒗𝒐𝒐𝒓𝒕𝒅𝒖𝒓𝒆𝒏𝒅

Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid

| 1 Kronieken 16:11

NBV21 © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021

Voortdurend -> 𝒂𝒂𝒏𝒉𝒐𝒖𝒅𝒆𝒏, 𝒔𝒕𝒆𝒆𝒅𝒔, 𝒅𝒆 𝒉𝒆𝒍𝒆 𝒕𝒊𝒋𝒅

Zie uit naar Hem, zoek Zijn nabijheid op.. in alles!