𝒁𝒐𝒖 𝑯𝒊𝒋

God is geen mens, dat Hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou Hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?

| Numeri 23:19

NBV21 © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021