𝒁𝒐𝒖 𝒆𝒓 π’Šπ’†π’•π’”

Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?
Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal Ik bij u terugkomen,
en Sara zal een zoon hebben!

Genesis 18:14