𝒁𝒐 𝒛𝒐𝒖 π’›π’Šπ’‹π’ π’π’‚π’‚π’Ž π’›π’Šπ’‹π’

De HEERE God vormde uit de aardbodem alleΒ dierenΒ van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.

Genesis 2:19

Op deze dierendag leek me dit wel een mooie passende tekst.

Het deed me denkenΒ aan onze dochter die de vraag stelde: “Mam waarom heetΒ een olifant een olifant?” Nou hierom dus! Omdat Adam hemΒ die naam heeft gegeven!

Echt kinderen denken zo heerlijk na over van alles en nog wat! Prachtig om daar antwoord op te (kunnen) geven! Zo vroeg ze me voor jaren terug eens: “Mam heeft de Here God ook humor?” Waarop ik antwoordde: “Ja hoor dat denk ik wel!” Haar reactie was toen: “Ah mooi, dan kan ik Hem mooi al de moppen vertellen die ik ken!”