π’π’˜π’Šπ’‹π’ˆ 𝒗𝒐𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑯𝑬𝑬𝑹𝑬

π’π’˜π’Šπ’‹π’ˆ 𝒗𝒐𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑯𝑬𝑬𝑹𝑬
en verwacht Hem;
ontsteek nietΒ in woedeΒ over hem wiens weg voorspoedig is,
over een man die listige plannen uitvoert.

Psalm 139:3