𝒅𝒆 𝑯𝑬𝑬𝑹𝑬 𝒛𝒂𝒍 π’Žπ’†π’• 𝒖 π’›π’Šπ’‹π’

Het is niet aan u in dezeΒ oorlogΒ te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van deΒ HEEREΒ datΒ met uΒ is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want 𝒅𝒆 𝑯𝑬𝑬𝑹𝑬 𝒛𝒂𝒍 π’Žπ’†π’• 𝒖 π’›π’Šπ’‹π’.

2 Kronieken 20:17

Dit is een prachtig verhaal in de Bijbel over Josafat die te horen kreeg dat er een groot leger zijn kant op kwam en hij de strijd moest aangaan maar het niet zag zitten en God om hulp vroeg. Er staat in vers 3:Β Josafat werd bevreesd en hij richtte zichΒ erop om deΒ HEEREΒ te zoeken en riep daarbij heel het volk op. Het Lichtje van vandaag is het antwoord van God op dat gebed.

Voor ons kan het leven soms ook als een strijd aanvoelen. Er zijn dagen dat we leven in vrede maar ook dagen dat we het gevoel hebben dat er een heel leger tegen ons optrekt. Laten we dan een voorbeeld nemen aan Josafat die met zijn angst naar God toeging.

We zijn één gebed van God vandaan. Hij wil ons zo graag helpen! Dan is de strijd aan Hem en niet aan ons. Dan mogen we in geloof staan en het van Hem verwachten.