𝒅𝒆 𝒁𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒓 π’ˆπ’†π’“π’†π’„π’‰π’•π’Šπ’ˆπ’‰π’†π’Šπ’…

Maar voor u die Mijn Naam vreest,
zal de Zon der gerechtigheid opgaan
en onder Zijn vleugels zal genezing zijn;
en u zult naar buiten gaan en dartelen
als kalveren uit de stal.

Maleachi 3:2