𝒆𝒏 π’π’‚π’Žπ’†π’ π‘―π’†π’Ž, π‘«π’Šπ’† 𝒂𝒍 π’Šπ’ 𝒉𝒆𝒕 π’”π’„π’‰π’Šπ’‘ π’˜π’‚π’”

En zij lieten de menigte achter 𝒆𝒏 π’π’‚π’Žπ’†π’ π‘―π’†π’Ž, π‘«π’Šπ’† 𝒂𝒍 π’Šπ’ 𝒉𝒆𝒕 π’”π’„π’‰π’Šπ’‘ π’˜π’‚π’”, mee;
en er waren nog andere scheepjes bij Hem

Marcus 4:36

Een bijzondere tekst op een bijzondere dag. Voor 3 jaar terug overleed op deze dag mijn vader. De tekst die mijn ouders meekregen bij hun bruiloft kwam wonderlijk terug bij de ziekenzalving welke mijn vader ontving een paar weken voordat hij overleed. Dat was zo’n bijzonder moment.

De dominee dieΒ de ziekenzalving deed wist namelijk niet dat de tekst welke hij ging lezen precies de trouwtekstΒ van mijn ouders was.Β De dominee tijdens de bruiloft had hem gebruikt om te laten zien datΒ Jezus in de boot mee ging, dat er tijdens het leven veel stormen zouden woeden maar:Β Hij is erbij.

De tekst gaf ook zo’n troost tijdens de ziekte van mijn vader. Jezus is erbij.
En ook hebben we de tekstΒ weer gebruikt voor op de rouwkaart en in de dankdienst voor zijn leven.

Wat een troost voor mijn moederΒ te weten dat Jezus nog steeds in het bootje zit ook al heeft mijn vader de overstap al gemaakt. Zo mooi hoe de kleinkinderen tijdens de dankdienst mijn moeder toezongen:

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Dank U Vader!