𝒉𝒆𝒕 π’Šπ’” π’–π’˜ 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒏

Want het is geen woord zonder inhoud voor u, maar 𝒉𝒆𝒕 π’Šπ’” π’–π’˜ 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒏.
En door dit woord zult u de dagen verlengen in het land waarvoor u de Jordaan
oversteekt om het in bezit te nemen.

Deuteronomium 32:47