𝒊𝒌 𝒛𝒂𝒍 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒓𝒐𝒖𝒘𝒆𝒏

Zie, God is mijn heil, 𝒊𝒌 𝒛𝒂𝒍 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒓𝒐𝒖𝒘𝒆𝒏 𝒆𝒏 𝒈𝒆𝒆𝒏 𝒂𝒏𝒈𝒔𝒕 𝒉𝒆𝒃𝒃𝒆𝒏,
want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE,
en Hij is mij tot heil geworden.

Jesaja 12:2