πŸπ’† π‘·π’‚π’‚π’”π’…π’‚π’ˆ – π‘«π’‚π’ˆ πŸ’πŸ–

Vrede zij u, vrede zij u Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u Vrede zij u, vrede zij u Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest Hij zal u leiden, weest niet bevreesd Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest Hij zal u leiden, weest niet bevreesd Vrede zij u, vrede zij u Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u Vrede zij u, vrede zij u Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u Vrede zij u, vrede zij u Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u Vrede zij u, vrede zij u Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u