1 Tessalonicenzen 5:11

Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld

1 Tessalonicenzen 5:11