2 Korintiërs 1:3-4

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft.