De bruiloft in Kana

Deze week gaan we een aantal wonderen bekijken die Jezus heeft gedaan in de korte tijd dat Hij op aarde was. Vandaag lezen we uit Johannes 2:1-12

De bruiloft in Kana

En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem. Daarna ging Hij naar Kapernaüm, Hij, Zijn moeder, Zijn broers en Zijn discipelen; en zij bleven daar niet veel dagen.

Maria vroeg Hem niet om een wonder, maar om hulp in deze situatie. Ondanks dat Jezus Maria wijst op het feit dat Zijn uur nog niet gekomen is (waarom dat is weten we niet) blijft ze erin vertrouwen dat Hij een oplossing zal weten. Hoewel Maria niet begreep wat Jezus ging doen, vertrouwde ze Hem. 

Zo mogen ook wij als we in een moeilijke situatie terechtkomen die we niet begrijpen, blijven vertrouwen dat Hij het beste zal doen.