Gods zegen voor 2022

Door Gods bescherming omgeven,
Behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met U, mijn Jezus leven,
en met U ingaan in het nieuwe jaar.

Geïnspireerd op gezang 398:1