Heer, maak mij

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede:
Laat me liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergeving aan mensen die zwak zijn;

Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
Laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij
liever te troosten dan getroost te worden,
liever te begrijpen dan begrepen te worden,
liever te beminnen dan bemind te worden.

Want als ik geef zal mij gegeven worden,
als ik vergeef zal mij vergeven worden,
als ik sterf zal ik voor eeuwig leven.

Franciscus