Jesaja 52:6

Daarom zal Ik mijn Naam aan mijn volk bekendmaken
en het zal de kracht kennen die in die Naam schuilt. 
Dan zal het ten slotte ontdekken dat Ik tegen hen spreek.
Jesaja 52:6

Wat er als eerste in mij opkom als ik deze Bijbeltekst lees is:
Er is kracht in de Naam van Jezus!

Daarom heeft God hem hoog verheven
en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat.
Filippenzen 2:9

Jezus is zo veelomvattend dat het wel lijkt of er geen namen genoeg
aan Hem gegeven kunnen worden. Voor elke situatie, elke omstandigheid,
elk moment van je leven is er wel een naam van Hem beschikbaar.

We gaan de rest van de week verder kijken naar de Namen van Jezus.

Ik deel graag nog een klein gedeelte uit een lied van Charity Gayle 
“I Speak Jesus” waarin het volgende stukje voorkomt:

‘Cause Your name is power
Your name is healing
Your name is life’