Jesaja 9:5

Een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op Zijn schouders.
Deze namen zal Hij dragen:
Wonderbare raadsman,
Sterke God,
Eeuwige vader,
Vredevorst