Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht

JEZUS ZEGT, DAT HIJ HIER VAN ONS VERWACHT,
DAT WIJ ZIJN ALS KAARSJES, BRANDEND IN DE NACHT.
EN HIJ WENST DAT IEDER TOT ZIJN ERE SCHIJN’;
JIJ IN JOUW KLEIN HOEKJE EN IK IN ‘T MIJN’!

JEZUS ZEGT, DAT HIJ IEDERS KAARSJE ZIET,
OF HET HELDER LICHT GEEFT OF OOK BIJNA NIET,
HIJ ZIET UIT DE HEMEL OF WIJ LICHTJES ZIJN;
JIJ IN JOUW KLEIN HOEKJE EN IK IN ‘T MIJN’!

JEZUS ZEGT ONS OOK, DAT ‘T ZO DONKER IS,
OVERAL OP AARDE ZONDE EN DROEFENIS;
LAAT ONS DAN IN ‘T DUISTER HELD’RE LICHTJES ZIJN;
JIJ IN JOUW KLEIN HOEKJE EN IK IN ‘T MIJN’!

EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 454 | JOHANNES DE HEER 827