Johannes 1:29

“Mam wat is een offerlam?” De preek in de kerk ging erover dat Jezus het offerlam was. Nadat ik haar uitleg dat de Joden vroeger een lam moesten offeren om vergeving van hun zonden te krijgen maar dat Jezus voor ons het offerlam is geworden door aan het kruis te sterven, kijkt ze me bedenkelijk aan. En geef haar eens ongelijk. Lam als offer, bloed dat moet vloeien, het is allemaal iets waar wij ons niet zoveel bij kunnen voorstellen. Wat we ons beter kunnen indenken is het idee van een betaling.

Door onze zonden zijn we van God afgescheiden en zijn we in Zijn ogen schuldig; daarom is onze enige hoop dat Hij ons een manier zal aanbieden waarop we met Hem verzoend kunnen worden. En dat is precies wat Hij deed toen Hij Zijn Zoon Jezus Christus stuurde om aan het kruis te sterven. Christus stierf om boete te doen voor de zonden van de mens en om de prijs te betalen voor alle mensen die in Hem geloven.

In 1 Petrus 1:18-21 staat dit mooi beschreven  “U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door God uitgekozen, en nu, aan het einde van de tijd, is Hij verschenen omwille van u. Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de dood heeft opgewekt en Hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.” 

Hoe mooi past het liedje Wat een vriend van Elly en Rikkert hier bij:

Wat een vriend, wat een vriend
Want Hij droeg de straf
Die ik had verdiend
Hij nam van mij af
Alle schuld
Hij maakte mij vrij

Wat een held, wat een held
Want Hij droeg het kruis
Dat ons nu vertelt
Je bent welkom thuis
Bij de Heer
Hij maakte mij blij

Wat een God, wat een God
Die zo aan ons dacht
Hij heeft dwars door de dood
Het leven gebracht
En ik weet
Er is niemand als Hij (niemand als Hij)
Hij maakte mij vrij (niemand als Hij)
Hij maakte mij blij (niemand als Hij)