Johannes 18:37

Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’
‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus.
‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen,
en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’