‘k Stel mijn vertrouwen

‘k Stel mijn vertrouwen
op de Heer mijn God,
Want in Zijn Hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij,
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet
Hij is mij steeds nabij

Opwekking 42