Lucas 2:11

Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren.
Hij is de Messias, de Heer
Lucas 2:11

Redder & Messias weer twee namen voor Jezus.
MESSIAS is de Hebreeuwse naam voor Christus en betekend ‘gezalfde’.

Als iemand in het Oude Testament profeet, priester of koning werd, werd zo iemand gezalfd met olie. De profeet Samuel zalfde bijvoorbeeld David tot koning. Daarbij werd er olie over zijn hoofd gegoten. Bij de Joden is zalving een teken van goddelijke uitverkiezing. Zowel voorwerpen als personen werden aan God gewijd door ze met olie te zalven. Die zalving was een teken van zowel verbondenheid als betrokkenheid. Wie gezalfd was stond onder Gods invloed. Voorwerpen die gezalfd waren met olie getuigden van de aanwezigheid van de Heer.