Lucas 2:11

Vandaag is in de stad van David
jullie redder geboren.
Hij is de messias, de Heer