Lucas 2:40

Het kind groeide op,
werd sterk en was 
vervuld van wijsheid;
Gods genade rustte op Hem

Lucas 2:40