Lucas 3:21,22

en Hij aan het bidden was..

Is jou deze regel in dit Bijbelvers weleens opgevallen?
Toen Jezus net gedoopt was zocht Hij contact met Zijn Vader. 
De hemel opende zich en de Heilige Geest daalde op Jezus neer.

Ook ons bidden zet de hemel in beweging. Een voorbeeld hiervan staat in Daniël 10:12 waarbij een engel tegen Daniël zegt: “Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen.”

Gebed zet meer in beweging dan wij kunnen bedenken. Hoe God antwoordt op onze gebeden? Hoe komen engelen door onze gebeden in beweging? Ik kan je er het antwoord niet op geven.

Maar soms krijgen we een tipje van de sluier opgelicht. Neil Anderson noemt een voorbeeld van een man die als hogepriester actief was geweest in het satanisme. Een half jaar na zijn bevrijding gaf deze man in een kerk zijn getuigenis. Bij die gelegenheid vroeg Anderson: ‘Jij weet wat er aan “de andere kant” gebeurt. Hoe kan een christen zich het beste verweren?’ Het antwoord van de man was stellig: ‘Door te bidden. En als je bidt, wees dan oprecht. Een krachtig gebed doorkruist satans strategie zoals niets anders dat kan.’