Matteüs 1:21

Weet jij wat de naam JEZUS betekent?

God Zelf heeft de naam voor Zijn Zoon uitgekozen.
God stuurde een engel naar Jozef.
‘Geef Hem de naam Jezus,
want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden’,
hoorde Jozef een engel zeggen.

De naam Jezus bestaat uit twee delen.
De letters ‘Je’ zijn een afkorting van de naam
waarmee God Zich aan Mozes voorstelde.
Toen Mozes aan God vroeg hoe hij Hem moest
noemen zei God: Jahweh, Jehova, dat is:
Ik ben die ik ben; Ik zal er zijn!
In onze Bijbels wordt die naam met vier
hoofdletters weer gegeven. HEER of HERE, staat er dan.

Het tweede deel van de naam Jezus is afgeleid
van het Hebreeuwse werkwoord. ‘jesja’ dat
‘redden’ betekent. De naam Jezus betekent dus:
De HEER redt of De HEER is redding.