Mijn hulp en kracht

Mijn hulp en kracht 

Als ik diep in de put zit,
verlamd ben door angst en verdriet
Roep ik uit de nacht
mijn schepper om redding en kracht

Hij voorkomt dat ik struikel of val
en geeft weer moed
Hij waakt over mij
Hij is altijd dichtbij

Want Hij is je beschermer,
je hulp en je kracht tegen het kwaad
Waarheen je ook gaat
En de Heer is je schaduw en troost
In de eenzaamheid
Hij bewaakt je ziel tot in eeuwigheid

Mijn hulp…
Mijn kracht…
Mijn hulp en kracht komen van de Heer