Psalm 121:2

Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft.