Psalm 147:3

Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.